Најпрактични стручни курсеви со кои ќе добиете практично
знаење и можност добивање на работа во ИТ секторот

Почетна
Мапа на сајтот
Контакт
Дипломи и сертификати
50% Off
Биди Соработник
Бенефиции
Дипломи и сертификати

По завршувањето на предавањата на избраниот курс, кандидатот ја добива следната потврда:

1. Сертификат за ислушана програма во Пулсар– Сертификатот се доделува доколку кандидатот присуствувал на 80% од предавањата на програмата која ја посетувал.

2. Сертификат за завршена програма – Сертификатот се доделува за одредениот курс доколку кандидатот:
- го положил тестот со 75% успешност.
- ги подмирил сите трошоци за курсот.


Меѓународни сертификати
Пулсар е во преговори за добивање на меѓународни сертификати од познати светски авторитети во Информатичката Технологија.


Полагањето на меѓународните сертификати зависи од термините за полагање на овластените центри.

 

 

 

 

 

 

 

 


Пулсар дооел
Канцеларија за контакт: 047/522-190, pulsar(at)x3mlabs.com; info(at)x3mlabs.com
Х3М Лабс д.о.о.е.л.