Најпрактични стручни курсеви со кои ќе добиете практично
знаење и можност добивање на работа во ИТ секторот

Почетна
Мапа на сајтот
Контакт
Програма
Дизајн и Мултимедија:

 


Информации на тел. 078432155
Претворете го својот талент во добро платена работа како дизајнер, аудио, видео или New Media специјалист.

Курсеви

2D/3D Дизајн и Анимација

Мултимедијална Режија (Монтажа и Постпродукција)
Интерактивни графички решенија (игри и мултимедија)
Напредни техники на моделирање и анимација

2D/3D Дизајн и Анимација:

Овој курс е добра основа за следните 3 курса. Покриени се области како теорија на дизајнот, егрономски дизајн, основи на режија и анимација, преку кои ќе се воведете во Гафички дизајн, 3Д моделирање, 2Д/3Д Анимација и Монтажа. Сите нови вештини ќе ги пробате преку практична работа на крајниот проект.

Мултимедијална Режија (Монтажа и Постпродукција):

Курсот за Мултимедијална Режија е најдобар начин за еден студент
да се подготви за понатамошни изучувања  на повисок степен во областа на
Аудио Инжинерство, Креативна Медиа, Дигитална Анимација и Дигитален
Филм. После овај курс студентот ке биде во можност дигитално да монтира
(едитира ) звук и видео и ќе има поголемо разбирање и знаење за новите медии.

Интерактивни графички решенија (игри и мултимедија):

Денешната индустрија за игри и интерактивна мултимедија е една од најбрзо растечките гранки во информатичката технологија. За сите оние кои сакаат да внесат дух во своите графички креации овој курс ќе биде вистинско патување од статичка во интерактивна околина. Во текот на овој курс ќе се стекнете со вештини за користење на алатките за дизајнирање, креирање на мултимедијалната околина за интерактивни презентации како и аватарите за игрите, исто така ќе научите да скриптирате настани со кои ќе внесете живот во вашите дела.

Напредни техники на моделирање и анимација:

Компјутерски Генерираните (CG) елементи и анимации се во се поголема употреба во филмската индустрија и индустријата за игри. Овој курс ќе ги опфати техниките на органско и механичко моделирање и анимација на сложени системи и карактери. Овие вештини се многу барани на денешниот глобален пазар. Целосно ослободете го својот креативен капацитет во 4 димензии.
Х3М Лабс д.о.о. и Мотион Универсе д.о.о. Оддел Пулсар Стручни Спремања, Томаки Димитровски 37 (До Грчки Конзулат) Битола, Македонија
Канцеларија за контакт:047/522-190, pulsar(at)x3mlabs.com; Техничка Подршка: 078/432155, 078/432133 info(at)x3mlabs.com